(086) 216-78-39

Smart-Fakt Insoft

1) SFSC - PI-Firma

Systemy Fakturowania Sprzedaży Ciągłej UNITECHNIK* SFSC-PC (Win) oraz SFSC-PSION przeznaczone są dla :

 • przedsiębiorstw komunalnych
 • urzędów gminnych i powiatowych,
 • przedsiębiorstw wodociągowych,
 • przedsiębiorstw ciepłowniczych,
 • prywatnych firm zajmujących się rozliczaniem mediów
 • zarządców hal targowych,
 • zarządców i administratorów nieruchomości,
 • spółdzielni mieszkaniowych.

Dzięki nim przedsiębiorstwo jest w stanie profesjonalnie obsługiwać setki i tysiące odbiorców mediów komunalnych.
Główne zalety oprogramowania:

 • deklarowanie dowolnej liczby kontrahentów, punktów pomiarowych (mierników) i sposobów ich rozliczeń,
 • dowolne sposoby rozliczeń mierników dla różnych przedziałów czasowych (tzw. klamry czasowe),
 • dowolne, nieograniczone sposoby budowania drzewiastych struktur typu miermik-podmiernik,
 • rozliczanie mierników grupowych (bilansowanie zużyć gałęzi mierników, cyrkulacji c.w.u. itd.),
 • wsadowe generowanie faktur dla dowolnie przefiltrowanej grupy kontrahentów (możliwość generowania faktur dla jednego kontrahenta),
 • generowanie faktur korygujących za dowolny okres rozliczeniowy,
 • możliwość dostosowania do automatycznego przesyłu zadekretowanych faktur do programów księgowych (w tym do programu FK UNITECHNIK),
 • generowanie szeregu zestawień za dowolny przedział czasu, np.: rejestry VAT, wartość sprzedaży w grupach, kategoriach, dla wybranych kontrahentów itd. (niezbędne do sporządzania i kalkulacji taryf, sprawozdań GUS itp.),
 • tworzenie tras dla osób odczytujących zużycia, według kontrahentów lub mierników (tzw. "marszruty"),
 • wydruk list według podanych kryteriów z gotowym miejscem na wpisanie nowego odczytu,
 • kontrola niezafakturowanych odczytów w bazie danych,
 • półpraca z urządzeniami inkasenckimi PSION Workabout mx z drukarką MEFA - fakturowanie u odbiorcy, zbieranie odczytów, wydrk zadłużenia na fakturach, polskie litery na ekranie i wydrukach,
 • bezpieczne przechowywanie danych na PSION'e w pamięci nieulotnej typu RAM, co nie grozi utratą danych w przypadku rozładowania akumulatorków i baterii lub zawieszenia się komputera,
 • automatyczne drukowanie gotowych, wypełnionych dowodów wpłat/przelewów w standardzie wymaganym przez banki (deklarowanie różnych kolorów druczków oraz liczby drukowanych przelewów na stronie),
 • bogate możliwości dostosowywania programu do indywidualnych potrzeb klientów.

Dzięki integracji modułu SFSC, wspomagającego rozliczanie odbiorców wody (oraz innych mediów), z systemem księgowym PI-Firma, powstało oprogramowanie pozwalające w sposób kompletny i wyczerpujący obsłużyć całe przedsbiębiorstwo.


Podstawowe i elementarne możliwości systemu SFSC, system PI-Firma uzupełnił o poniższe, w pełni funkcjonalne moduły:

 • Finanse, księgowość.
 • Gospodarka materiałowa.
 • Sprzedaż.
 • Zakupy.
 • Kadry.
 • Płace
 • Rozliczenia.
 • Obrót pieniędzmi (kasa-bank).
 • Produkcja.
 • Wydatki.

Tak powstał zintegrowany system do kompletnej obsługi przedsiębiorstw.
2) SmartFAKT - Unitechnik - Mobilny Handlowiec

Aplikacja "SmartFAKT - Mobilny Handlowiec" z założenia ma wspomagać najważniejsze zadania handlowca, upraszczając przy tym obieg dokumentów i organizację pracy w firmie. Wymiernym efektem przeprowadzonych wdrożeń jest również ogólna poprawa jakości świadczonych usług. Została stworzona z myślą o zwiększeniu funkcjonalności systemów fakturująco–magazynowych, pracujących zarówno w systemie DOS, jak i Windows. Naszą ideą było opracowanie programu uniwersalnego, który umożliwiałby Klientom wykorzystanie nowoczesnych technologii bez konieczności wymiany czy rezygnacji z używanych dotychczas programów. Aplikacja składa się z modułu dla PDA działającego na platformie .NET Compact Framework z wykorzystaniem Microsoft SQL Server CE 2.0 oraz modułu, tzw. „łącznika”, na komputerze stacjonarnym, umożliwiającym wymianę danych oraz definiowanie parametrów współpracy, pomiędzy SmartFAKTem a programem fakturująco–magazynowym używanym w firmie. Wymiana danych pomiędzy SmartFAKTem a programem magazynowym może odbywać się za pomocą kabla, przez port USB, bądź z wykorzystaniem internetu, w oparciu o usługi webowe (Web Services), przy czym użytkownik systemu nie potrzebuje do tego stałego adresu IP. W przypadku obsługi klientów, na miejscu, w siedzibie firmy (np.: w sklepie lub hurtowni z wystawą) dane z Pocketa można przekazywać do systemu przez podstawkę połączoną kablem do portu USB, bądź z wykorzystaniem transmisji bezprzewodowej przez podczerwień lub Bluetooth.

Przykładowe ekrany programu SmartFAKT

Możliwości SmartFAKTa:

 • Zdalna aktualizacji danych (stany magazynowe, ceny, kontrahenci, należności) na urządzeniu mobilnym PDA.
 • Komunikacja pomiędzy programem fakturująco-magazynowym a systemem mobilnym może odbywać się przez internet lub kabelkiem przez złącze USB.
 • Bezpieczny, szyfrowany przesył danych przez internet.
 • Filtrowanie danych przesyłanych do PDA według zadanych kryteriów.
 • Wgląd, na życzenie, w należności kontrahentów na urządzeniu mobilnym PDA.
 • Szybki sposób wyszukiwania danych (asortymentu, kontrahentów) przez handlowca - dzięki zastosowaniu tzw. ”siatek wyszukiwań”.
 • Definiowanie różnego rodzaju dokumentów handlowych i księgowych wystawianych na PDA.
 • Obsługa wydruków w trybie tekstowym i graficznym.
 • Praca na wszystkich modelach PDA działających z systemami operacyjnymi Microsoftu.
 • Dowolność wyboru operatora sieci telefonii komórkowej.
 • Hosting wymiany danych przez internet (usługi webowe) na własnym serwerze użytkownika lub u komercyjnego dostawcy usług ASP.NET.

Korzyści uzyskane w wyniku dotychczasowych wdrożeń:

 • skrócenie czasu oczekiwania przez Klienta na towar,
 • usprawnienie pracy w magazynach poprzez rozłożenie realizacji i obsługi zamówień w czasie,
 • poprawa obiegu dokumentów w firmie oraz znaczne przyspieszenie przepływu informacji,
 • poprawa wizerunku firmy wśród Kontrahentów,
 • ogólna poprawa jakości obsługi Klientów.

Informacje cenowe:

Koszty systemu zależą od następujących czynników:

 1. ilości zakupionych licencji (licencja na jeden Pocket to 1500,00 zł.)
 2. pracochłonności konfiguracji, czasu szkolenia, w siedzibie firmy (ok. 2000,00 zł.)
 3. zakupu Pocketów (od 1800,00 do 2 200,00 zł. za 1 szt. – zależnie od wyposażenia i producenta) oraz ewentualnie drukarek (od 1 000,00 zł. do 4 000,00 zł. – w zależności od technologii wydruku, szerokości papieru itp.)
 4. koszty eksploatacji (hosting, umowa serwisowa) ok. 200,00 zł. miesięcznie

Proponujemy aby rozmowy o zakupie systemu poprzedzić wykonaniem jego prezentacji w siedzibie Klienta, w dogodnym terminie i na uzgodnionych warunkach (np.: za zwrotem kosztów dojazdu).

UNITECHNIK stwarza korzystne zasady współpracy wszystkim firmom wdrożeniowym. Zapewniamy szkolenia i wsparcie techniczne. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Jesteśmy autoryzowanym partnerem handlowym firmy INSOFT. Korzystamy z rozwiązań firmy związanych z obsługą sprzedaży.

Wieloletnia działalność na płaszczyźnie wdrożeniowej zaowocowała szeroką współpracą z PI-Firmą we wdrażaniu zaawansowanych, autorskich systemów do kompletnej obsługi małych i średnich przedsiębiorstw.

Posiadamy status Autoryzowanego Partnera COMARCH w zakresie sprzedaży i wdrożeń oprogramowania OPT!MA.

Prowadzimy serwis, sprzedaż oraz wdrożenia systemu SubiektGT.

DELL HP OKI Sony Toshiba